Logo RV Naarden

Reglementen

 

Op deze pagina vind je de meest recente statuten en reglementen van Roeivereniging Naarden. In de statuten staan de grondregels, d.w.z. de bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. Het huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Aanvullend kent RV Naarden gedragsregels. De gedragscodes beschrijven hoe leden bejegend dienen te worden door andere leden en welk gedrag tussen leden onderling gewenst en ongewenst is. Zo weet iedereen welke houding en gedrag van hem/haar verwacht wordt.

 

DSC 9449

RV Naarden

Thierensweg 1

1411 EW Naarden

t: +31 (0)35 6940 452

Social Media

Facebook

Webcam

YouTube