Logo RV Naarden

Contributie

 

De jaarlijkse contributie wordt door middel van een automatische incasso geïncasseerd. Indien twee of meer leden van één gezin lid zijn, wordt een korting op de gezamenlijke totale contributies verleend van 10% (niet op de KNRB-bijdrage). Bij beëindiging van het lidmaatschap per 30 juni, dan wel toetreding als lid na 1 juli, is vijftig procent van de jaarlijkse contributie verschuldigd. De KNRB-bijdrage kan niet gehalveerd worden. Opzeggingen, per 30 juni of 31 december, dienen plaats te vinden vóór 1 juni respectievelijk vóór 1 december bij de ledenadministratie.

Contributie 2024

senioren junioren jeugdleden buitenleden sociëteitsleden
Contributie   291 247 175 204 73
KNRB-bijdrage   45   25   25   45   0
Te betalen 336 272 200 249  73
Entreegeld   50   25   25

Per 1 januari 2024 is de contributie conform het H.R. verhoogd met 3,8% (inflatiecorrectie). De KNRB heeft haar bijdrage voor 2024 verhoogd met 10% (inflatiecorrectie).
Alle genoemde bedragen in euro's.

 

RV Naarden

Thierensweg 1

1411 EW Naarden

t: +31 (0)35 6940 452

Social Media

Facebook

Webcam

YouTube