Logo RV Naarden

Inschrijfformulier

 

Met het inschrijfformulier op deze pagina kun je je aanmelden als lid van Roeivereniging Naarden. Met toezending van een ingevuld formulier verklaar je:

  • de zwemkunst machtig te zijn;
  • fysiek geen beperkingen te hebben die gecombineerd met roeien een risico vormen;
  • een geldige aanprakelijkheidsverzekering te bezitten;
  • de gedragscodes van de vereniging na te leven.

Tevens verleen je een machtiging aan RV Naarden om het inschrijf- en entreegeld (eenmalig) en de jaarlijkse contributie en andere door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bedragen (terugkerend) af te schrijven per incasso.

Na verzending van het ingevulde formulier ontvang je een e-mail van ons om de aanmelding te bevestigen. Na ontvangst van jouw aanmelding neemt de ledenadministratie contact met je op en stuurt je een user-id en wachtwoord toe voor het besloten deel van deze website. Met deze inloggegevens kun je jouw persoonlijke gegevens controleren, wijzigen en voorkeuren aangeven.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de ledenadministratie van de roeivereniging en de KNRB. De ledenlijst met adres en telefoongegevens wordt alleen gedeeld met leden van de roeivereniging.


 

Inschrijfformulier

Algemeen


 

Contact privé

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

 

Overige


Beveiligingscode Beveiligingscode

 

RV Naarden

Thierensweg 1

1411 EW Naarden

t: +31 (0)35 6940 452

Social Media

Facebook

Webcam

YouTube